Peronel medyczno-opiekuńczy

W naszym domu przeznaczonym dla ludzi starszych przewlekle somatycznie chorych zatrudnionych jest 54 pracowników. W skład personelu medyczno-opiekuńczego wchodzą:

Stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku.

Gabinet rehabilitacyjny:

Gabinet rehabilitacyjny w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Wnętrze kaplicy:

Wnętrze kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Zajęcia z terapii manualnej:

Zajęcia z terapii manualnej w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Opieka nad pacjentami leżącymi:

Opieka nad pacjentami leżącymi w Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach