Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

Serdecznie witamy na oficjalnej stronie serwisu Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Celem funkcjonowania Domu jest zapewnienie mieszkańcom - osobom dorosłym, niepełnosprawnym, warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Nasz Dom oferuje pomoc dla osób w podeszłym wieku, bez względu na wyznanie, światopogląd w duchu chrześcijańskiej miłości. W Domu tworzymy prawdziwie rodzinną ciepłą atmosferę wspólnoty tak, aby mieszkańcy czuli się jak we własnym domu.

Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Dom gwarantuje sumienność i uczciwość realizacji obowiązków wynikających z opieki nad osobami starszymi. Dom jest jednostką zapewniającą mieszkańcom opiekę całodobową oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

Aktualnie posiadamy wolne miejsca

Administracja
Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach