Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny

Tarcza

Dyrektor
Małgorzata Więcław

Komunikat Dyrektora DPS  Wietrzychowice

W nawiązaniu do pisma Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 06.03.2020 r, znak sprawy: WP-III.9424.1.19.2020 dot. zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 oraz w uzgodnieniu z Panem Starostą wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców przez osoby z zewnątrz.

Dyrektor
Małgorzata Więcław

Informacja

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374), w celu zapewnienia ciągłości świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS w razie braków personelu, będzie istniała możliwość zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie lub zastępstwo. W tym celu należy składać podania wyłącznie na pocztę: dps@poczta.okay.pl

Dyrektor DPS Wietrzychowice
Małgorzata Więcław